BORUCAM     Fiyatı        
        Ölçüsü    
Kod. No.   Laboratuar malzemeleri EUR  
                   
1, 1, 25 Borucam   BEHER - Kısa form   25 ml          
1, 1, 50 Borucam       50 ml          
1, 1, 100 Borucam       100 ml          
1, 1, 150 Borucam       150 ml  
 
     
1, 1, 250 Borucam       250 ml          
1, 1, 400 Borucam       400 ml          
1, 1, 600 Borucam       600 ml          
1, 1, 800 Borucam       800 ml          
1, 1, 1000 Borucam       1 Lt          
1, 1, 2000 Borucam       2 Lt          
5, 1, 3000 Çin       3 Lt          
5, 1, 5000 Çin       5 Lt          
5, 1, 10000 Çin       10 Lt          
1, 3, 50 Borucam   ERLEN - Dar boyunlu   50 ml          
1, 3, 100 Borucam       100 ml  
 
     
1, 3, 150 Borucam       150 ml          
1, 3, 250 Borucam       250 ml          
1, 3, 300 Borucam       300 ml          
1, 3, 500 Borucam       500 ml          
1, 3, 1000 Borucam       1 Lt          
1, 3, 2000 Çin       2 Lt          
5, 3, 3000 Çin       3 Lt          
5, 3, 5000 Çin       5 Lt          
1, 5, 1450 Borucam   ERLEN - Şilifli NS 14/23 50 ml          
1, 5, 50 Borucam     NS 19/26 50 ml          
1, 6, 50 Borucam     NS 29/32 50 ml          
1, 5, 14100 Borucam   ERLEN - Şilifli NS 14/23 100 ml          
1, 5, 100 Borucam     NS 19/26 100 ml  
 
     
1, 6, 100 Borucam     NS 29/32 100 ml          
1, 5, 150 Borucam   ERLEN - Şilifli NS 19/26 150 ml          
1, 6, 150 Borucam     NS 29/32 150 ml          
1, 5, 19250 Borucam   ERLEN - Şilifli NS 19/26 250 ml          
1, 5, 24250 Borucam     NS 24/29 250 ml          
1, 5, 250 Borucam     NS 29/32 250 ml          
1, 6, 250 Borucam     NS 45/40 250 ml          
1, 5, 300 Borucam   ERLEN - Şilifli NS 29/32 300 ml          
1, 6, 300 Borucam     NS 4540 300 ml          
1, 5, 500 Borucam   ERLEN - Şilifli NS 29/32 500 ml          
1, 6, 500 Borucam     NS 4540 500 ml          
1, 5, 1000 Borucam   ERLEN - Şilifli NS 29/32 1000 ml          
1, 6, 1000 Borucam     NS 4540 1000 ml          
1, 5, 2000 Shuniu   ERLEN - Şilifli NS 29/32 2 Lt          
1, 6, 2000 Shuniu     NS 4540 2 Lt          
1, 8, 50 Borucam   ERLEN - Kapaklı NS 19/26 50 ml  
 
     
1, 8, 100 Borucam     NS 19/26 100 ml          
1, 8, 150 Borucam     NS 19/26 150 ml          
1, 8, 250 Borucam     NS 29/32 250 ml          
1, 8, 300 Borucam     NS 29/32 300 ml          
1, 8, 500 Borucam     NS 29/32 500 ml          
1, 8, 1000 Borucam     NS 29/32 1000 ml          
5, 4, 50 Çin   ERLEN - Geniş boyunlu   50 ml          
5, 4, 100 Çin       100 ml          
5, 4, 250 Çin       250 ml          
5, 4, 500 Çin       500 ml          
1, 9, 100 Borucam   İYOT ERLENİ - Cam kapaklı NS 19/26 100 ml          
1, 9, 250 Borucam     NS 29/32 250 ml          
1, 9, 300 Borucam     NS 29/32 300 ml          
1, 9, 500 Borucam     NS 29/32 500 ml          
1, 10, 50 Borucam   BALON - Dibi düz   50 ml          
1, 10, 100 Borucam       100 ml          
1, 10, 250 Borucam       250 ml    
 
   
1, 10, 500 Borucam       500 ml          
1, 10, 1000 Borucam       1 Lt          
1, 10, 2000 Borucam       2 Lt          
1, 10, 3000 Borucam       3 Lt          
1, 10, 4000 Borucam       4 Lt          
1, 10, 5000 Borucam       5 Lt          
1, 10, 6000 Borucam       6 Lt          
5, 10, 10000 Çin       10 Lt          
5, 10, 20000 Çin       20 Lt          
1, 20, 1450 Borucam   BALON - Dibi düz - Şilifli NS 14/23 50 ml          
1, 20, 50 Borucam     NS 19/26 50 ml          
1, 22, 50 Borucam     NS 29/32 50 ml          
1, 20, 14100 Borucam   BALON - Dibi düz - Şilifli NS 14/23 100 ml          
1, 20, 100 Borucam     NS 19/26 100 ml  
 
     
1, 22, 100 Borucam     NS 29/32 100 ml          
1, 20, 14250 Borucam   BALON - Dibi düz - Şilifli NS 19/26 250 ml          
1, 20, 24250 Borucam     NS 24/29 250 ml          
1, 20, 250 Borucam     NS 29/32 250 ml          
1, 22, 250 Borucam     NS 45/40 250 ml          
1, 20, 500 Borucam   BALON - Dibi düz - Şilifli NS 29/32 500 ml          
1, 22, 500 Borucam     NS 45/40 500 ml          
1, 20, 1000 Borucam   BALON - Dibi düz - Şilifli NS 29/32 1 Lt          
1, 22, 1000 Borucam     NS 45/40 1 Lt          
1, 20, 2000 Borucam   BALON - Dibi düz - Şilifli NS 29/32 2 Lt          
1, 22, 2000 Borucam     NS 45/40 2 Lt          
5, 20, 3000 Çin   BALON - Dibi düz - Şilifli NS 29/32 3 Lt          
5, 20, 4000 Çin     NS 29/32 4 Lt          
5, 20, 5000 Çin     NS 29/32 5 Lt          
5, 20, 6000 Bomex     NS 29/32 6 Lt    
 
   
1, 28, 250 Borucam   BALON - Küresel şilifli KS35/20 250 ml          
1, 28, 500 Borucam     KS35/20 500 ml          
1, 28, 1000 Borucam     KS35/20 1 Lt          
1, 32, 100 Borucam   BALON - D.Y. - İki boyunlu   100 ml          
1, 32, 250 Borucam       250 ml  
 
     
1, 32, 500 Borucam       500 ml          
1, 32, 1000 Borucam       1000 ml          
1, 32, 2000 Borucam       2000 ml          
5, 32, 4000 Borucam       4000 ml          
1, 32, 6000 Bomex       6000 ml          
1, 33, 100 Borucam   BALON - D.Y. - Üç boyunlu   100 ml          
1, 33, 250 Borucam       250 ml    
 
   
1, 33, 500 Borucam       500 ml          
1, 33, 1000 Borucam       1000 ml          
1, 33, 2000 Borucam       2000 ml          
5, 33, 4000 Çin       4000 ml          
5, 33, 6000 Bomex       6000 ml          
1, 34, 1000 Borucam   BALOIN - D.Y. - Dört Boyunlu   1000 ml  
 
     
1, 34, 2000 Borucam       2000 ml          
5, 34, 4000 Çin       4000 ml          
1, 34, 6000 Bomex       6000 ml          
1, 35, 1000 Borucam   BALOIN - D.Y. - Beş Boyunlu   1 Lt          
1, 35, 2000 Borucam       2 Lt          
5, 35, 4000 Çin       4 Lt          
1, 35, 6000 Bomex       6 Lt          
1, 40, 1000 Borucam   Reaksiyon  BALONU - D.Y. DN 100 1000 ml  
 
     
1, 40, 2000 Borucam     DN 100 2000 ml          
1, 40, 4000 Borucam     DN 100 4000 ml          
1, 40, 6000 Borucam     DN 100 6000 ml          
1, 42, 2 Borucam   Reaksiyon BALON kapağı DN 100 İki boyunlu  
 
     
1, 42, 3 Borucam     DN 100 Üç boyunlu          
1, 42, 4 Borucam     DN 100 Dört boyunlu          
1, 42, 5 Borucam     DN 100 Beş boyunlu          
1, 50, 100 Borucam   Kieldahl BALONU   100 ml    
 
   
1, 50, 250 Borucam       250 ml          
1, 50, 500 Borucam       500 ml          
1, 50, 750 Borucam       750 ml          
1, 50, 1000 Borucam       1000 ml          
1, 51, 100 Borucam   Kieldahl BALONU - Şilifli NS 19/26 100 ml          
1, 51, 250 Borucam     NS 29/32 250 ml          
1, 51, 500 Borucam     NS 29/32 500 ml          
1, 51, 750 Borucam     NS 29/32 750 ml          
1, 51, 1000 Borucam     NS 29/32 1000 ml          
1, 55, 100 Borucam   Destilasyon BALONU   100 ml  
 
     
1, 55, 250 Borucam       250 ml          
1, 55, 500 Borucam       500 ml          
1, 55, 1000 Borucam       1000 ml          
1, 55, 2000 Borucam       2000 ml          
1, 56, 100 Borucam   ENGLER Destilasyon BALONU   100 ml          
1, 56, 125 Borucam       125 ml          
1, 56, 150 Borucam       150 ml          
1, 57, 100 Borucam   CLAİSEN Destilasyon Balonu   100 ml  
 
     
1, 57, 250 Borucam       250 ml          
1, 57, 500 Borucam       500 ml          
1, 57, 1000 Borucam       1000 ml          
1, 60, 50 Borucam   Rotapavör BALONU - Kalın cıdarlı NS 29/32 50 ml          
1, 60, 100 Borucam     NS 29/32 100 ml          
1, 60, 250 Borucam     NS 29/32 250 ml          
1, 60, 500 Borucam     NS 29/32 500 ml          
1, 60, 1000 Borucam     NS 29/32 1000 ml          
1, 62, 10 Borucam   BALON - Kalp tipi NS 14/23 10 ml          
1, 62, 25 Borucam     NS 14/23 25 ml          
1, 62, 50 Borucam     NS 14/23 50 ml          
1, 62, 100 Borucam     NS 14/23 100 ml          
1, 70, 2 Borucam   KARIŞTIRICI YATAĞI - Cam - 6 mm   NS 19/26  
 
     
1, 70, 3 Borucam       NS 29/32          
1, 70, 12 Borucam   KARIŞTIRICI YATAĞI - Cam - 10 mm NS 29/32          
1, 70, 13 Borucam       NS 45/40          
1, 70, 29 Borucam   KARIŞTIRICI  YATAĞI - TEFLON -10 mm NS 29/32          
1, 70, 45 Borucam       NS 45/40          
1, 71, 1 Borucam   KARIŞTIRICI ŞAFTI - Çapalı   6x450 mm          
1, 71, 2 Borucam       6x600 mm          
1, 71, 3 Borucam       10x750 mm          
1, 72, 1 Borucam   KARIŞTIRICI ŞAFTI - Açılır kanatlı   6x450 mm          
1, 72, 2 Borucam       6x600 mm          
1, 72, 3 Borucam       10x750 mm          
1, 73, 1 Borucam   KARIŞTIRICI ŞAFTI - TEFLON kanatlı   6x450 mm          
1, 73, 2 Borucam       6x600 mm          
1, 73, 3 Borucam       10x750 mm          
1, 78, 80 Borucam   TERMOMETRE YUVASI NS 14/23 80 mm          
1, 78, 100 Borucam     NS 14/23 100 mm          
1, 78, 120 Borucam     NS 14/23 120 mm          
1, 78, 150 Borucam     NS 14/23 150 mm          
1, 79, 1 Borucam   Cam BAGET - Ucu taşlanmış   6x250 mm          
1, 79, 10000 Borucam   DİRİGALSKİ SPATÜLÜ - Üçgen uçlu - Cam 200 mm          
5, 80, 125 Çin   NUÇE ERLENİ   125 ml  
 
   
5, 80, 250 Çin       250 ml        
5, 80, 500 Çin       500 ml        
5, 80, 1000 Çin       1 Lt        
5, 80, 2000 Çin       2 Lt        
1, 81, 27 Borucam   NUÇE HUNİSİ   27 mm          
1, 81, 34 Borucam       34 mm          
1, 81, 41 Borucam       41 mm          
1, 81, 50 Borucam       50 mm          
1, 79, 1 Borucam   SU TROMBU        
 
     
1, 85, 100 Borucam   GAZ YIKAMA ŞİŞESİ - Başlıklı NS29/32 100 ml          
1, 85, 250 Borucam     NS29/32 250 ml          
1, 85, 500 Borucam     NS29/32 500 ml          
1, 86, 29 Borucam   GAZ YIKAMA ŞİŞESİ  BAŞLIĞI   NS 29/32          
1, 86, 34 Borucam       NS 34/35          
1, 86, 45 Borucam       NS 45/40          
1, 88, 100 Borucam   GAZ NUMUNE ALMA KABI    100 ml          
1, 88, 250 Borucam       250 ml          
1, 88, 500 Borucam       500 ml          
1, 88, 1000 Borucam       1000 ml          
1, 89, 500 Borucam   CAM PİSET- Başlıklı NS29/32 500 ml          
1, 89, 1000 Borucam     NS29/32 1000 ml  
 
     
1, 91, 100 Borucam   PUARLI SPREY   100 ml          
1, 95, 250 Borucam   SEVİYE ŞİŞESİ   250 ml          
1, 95, 500 Borucam       500 ml          
1, 95, 1000 Borucam       1000 ml          
1, 97, 500 Borucam   ASPİRATÖR ŞİŞESİ - Şilifli   500 ml          
1, 97, 1000 Borucam       1 ml          
1, 97, 2000 Borucam       2 ml          
5, 764, 5 Çin       5 Lt          
5, 764, 10 Çin       10 Lt          
5, 764, 20 Çin       20 Lt          
1, 98, 250 Borucam   BOD  Şişesi   250-300 ml          
1, 101, 301 Borucam   SOĞUTUCU - Düz Tek şilifli 300 mm  
     
1, 101, 401 Borucam     Tek şilifli 400 mm  
   
1, 101, 302 Borucam   SOĞUTUCU - Düz Çift şilifli 300 mm  
 
1, 101, 402 Borucam     Çift şilifli 400 mm    
1, 102, 301 Borucam   SOĞUTUCU - Bullu Tek şilifli 300 mm    
1, 102, 401 Borucam     Tek şilifli 400 mm    
1, 102, 302 Borucam   SOĞUTUCU - Bullu Çift şilifli 300 mm    
1, 102, 402 Borucam     Çift şilifli 400 mm    
1, 103, 302 Borucam   Sipiral SOĞUTUCU Çift şilifli 300 mm    
1, 103, 402 Borucam     Çift şilifli 400 mm      
1, 104, 302 Borucam   DİMROT SOĞUTUCU - İki şilifli Çift şilifli 300 mm        
1, 104, 402 Borucam     Çift şilifli 400 mm        
1, 110, 100 Borucam   Armudi AYIRMA HUNİSİ   100 ml  
 
     
1, 110, 250 Borucam       250 ml          
1, 110, 500 Borucam       500 ml          
1, 110, 1000 Borucam       1000 ml          
1, 110, 2000 Borucam       2000 ml          
1, 110, T0100 Borucam   Armudi AYIRMA HUNİSİ - TEFLON musluklu 100 ml          
1, 110, T0250 Borucam       250 ml          
1, 110, T0500 Borucam       500 ml          
1, 110, T1000 Borucam       1000 ml          
1, 111, 100 Borucam   Konik AYIRMA HUNİSİ    100 ml          
1, 111, 250 Borucam       250 ml          
1, 111, 500 Borucam       500 ml          
1, 111, 1000 Borucam       1000 ml          
1, 111, T100 Borucam   Konik AYIRMA HUNİSİ - TEFLON musluklu 100 ml          
1, 111, T250 Borucam       250 ml          
1, 111, T500 Borucam       500 ml          
1, 111, T1000 Borucam       1000 ml          
1, 112, 100 Borucam   Silindirik AYIRMA HUNİSİ   100 ml    
 
   
1, 112, 250 Borucam       250 ml          
1, 112, 500 Borucam       500 ml          
1, 112, 1000 Borucam       1000 ml          
1, 112, T0100 Borucam   Silindirik AYIRMA HUNİSİ - TEFLON musluklu 100 ml          
1, 112, T0250 Borucam       250 ml          
1, 112, T0500 Borucam       500 ml          
1, 112, T1000 Borucam       1000 ml          
1, 113, 100 Borucam   Silindirik AYIRMA HUNİSİ - DERECELİ 100 ml          
1, 113, 250 Borucam       250 ml          
1, 113, 500 Borucam       500 ml          
1, 113, 1000 Borucam       1000 ml  
 
     
1, 115, 100 Borucam   Armudi DAMLATMA HUNİSİ   100 ml          
1, 115, 250 Borucam       250 ml          
1, 115, 500 Borucam       500 ml          
1, 115, 1000 Borucam       1000 ml          
1, 115, T0100 Borucam   Armudi DAMLATMA HUNİSİ - TEFLON musluklu 100 ml          
1, 115, T0250 Borucam     250 ml          
1, 115, T 500 Borucam     500 ml          
1, 115, T1000 Borucam     1000 ml    
   
1, 117, 100 Borucam   Silindirik DAMLATMA HUNİSİ    100 ml        
1, 117, 250 Borucam       250 ml        
1, 117, 500 Borucam       500 ml        
1, 117, 1000 Borucam       1000 ml        
1, 117, T0100 Borucam   Silindirik DAMLATMA HUNİSİ - TEFLON musluklu 100 ml    
 
1, 117, T0250 Borucam     250 ml      
1, 117, T0500 Borucam     500 ml      
1, 117, T1000 Borucam     1000 ml        
1, 118, 100 Borucam   Silindirik DAMLATMA HUNİSİ - Basınç borulu 100 ml        
1, 118, 250 Borucam       250 ml        
1, 118, 500 Borucam       500 ml        
1, 118, 1000 Borucam       1000 ml          
1, 118, T0100 Borucam   Silindirik DAMLATMA HUNİSİ - Basınç borulu 100 ml  
 
     
1, 118, T0250 Borucam        Teflon Musluklu   250 ml          
1, 118, T0500 Borucam       500 ml          
1, 118, T1000 Borucam       1000 ml          
1, 135, 1 Borucam   CIVALI VAKUM MANOMETRESİ                
1, 170, 1 Borucam   GOOCH Krozesi - Schott filtreli 30 ml Por. 1            
1, 170, 2 Borucam     30 ml Por. 2            
1, 170, 3 Borucam     30 ml Por. 3            
1, 170, 4 Borucam     30 ml Por. 4            
1, 171, 1 Borucam   GOOCH Krozesi - Schott filtreli 50 ml Por. 1          
1, 171, 2 Borucam     50 ml Por. 2          
1, 171, 3 Borucam     50 ml Por. 3          
1, 171, 4 Borucam     50 ml Por. 4  
 
     
1, 170, 1 Borucam   GOOCH Krozesi - Hunili 30 ml Por. 1            
1, 170, 2 Borucam     30 ml Por. 2            
1, 170, 3 Borucam     30 ml Por. 3            
1, 170, 4 Borucam     30 ml Por. 4            
1, 171, 1 Borucam   GOOCH Krozesi - Hunili 50 ml Por. 1          
1, 171, 2 Borucam     50 ml Por. 2          
1, 171, 3 Borucam     50 ml Por. 3          
1, 171, 4 Borucam     50 ml Por. 4          
1, 200, 5 Borucam   BALON  JOJE - Plastik  kapaklı   5 ml          
1, 200, 10 Borucam       10 ml  
 
     
1, 200, 25 Borucam       25 ml          
1, 200, 50 Borucam       50 ml          
1, 200, 100 Borucam       100 ml          
1, 200, 250 Borucam       250 ml          
1, 200, 500 Borucam       500 ml          
1, 200, 1000 Borucam       1000 ml          
1, 200, 2000 Borucam       2000 ml          
5, 201, 25 Bomex   BALON  JOJE - Plastik  kapaklı   25 ml          
5, 201, 50 Bomex       50 ml          
5, 201, 100 Bomex       100 ml          
5, 201, 250 Bomex       250 ml          
5, 201, 500 Bomex       500 ml          
5, 201, 1000 Bomex       1000 ml          
1, 205, 10 Borucam   BALON JOJE-  AMBER renkli - Pl. Kapaklı 10 ml          
1, 205, 25 Borucam       25 ml          
1, 205, 50 Borucam       50 ml          
1, 205, 100 Borucam       100 ml          
1, 205, 250 Borucam       250 ml          
1, 205, 500 Borucam       500 ml          
1, 205, 1000 Borucam       1000 ml  
 
     
1, 211, 10 Borucam   PİKNOMETRE - Armudi - Kalibreli   10 ml          
1, 211, 25 Borucam       25 ml          
1, 211, 50 Borucam       50 ml          
1, 211, 100 Borucam       100 ml          
1, 212, 10 Borucam   PİKNOMETRE - Termometreli   10 ml          
1, 212, 25 Borucam       25 ml          
1, 212, 50 Borucam       50 ml          
1, 212, 100 Borucam       100 ml          
1, 230, 11 Borucam   BULLU PİPET   11 ml          
1, 230, 100 Borucam       100 ml          
1, 234, 5 Borucam   OTOMATİK PİPET BAŞLIĞI   5 ml          
1, 234, 10 Borucam       10 ml  
 
     
1, 234, 20 Borucam       20 ml          
1, 234, 25 Borucam       25 ml          
1, 234, 50 Borucam       50 ml          
1, 234, 100 Borucam       100 ml          
1, 240, 10 Borucam   BÜRET - Cam musluklu 1/20 10 ml          
1, 240, 25 Borucam     1/20 25 ml  
 
     
1, 240, 50 Borucam     1/10 50 ml          
1, 240, 100 Borucam     1/5 100 ml          
1, 240, T10 Borucam   BÜRET - TEFLON  musluklu 1/20 10 ml          
1, 240, T25 Borucam     1/20 25 ml          
1, 240, T50 Borucam     1/10 50 ml          
1, 240, T100 Borucam     1/5 100 ml          
1, 241, 10 Borucam   BÜRET - AMBER Renkli - Cam musluklu 1/20 10 ml          
1, 241, 25 Borucam     1/20 25 ml          
1, 241, 50 Borucam     1/10 50 ml          
1, 241, T10 Borucam   BÜRET - AMBER Renkli - TEFLON musluklu 1/20 10 ml          
1, 241, T25 Borucam     1/20 25 ml          
1, 241, T50 Borucam     1/10 50 ml          
1, 245, 1 Borucam   KOLON - Cam musluklu     25x300 mm          
1, 245, 2 Borucam         30x400 mm          
1, 245, T1 Borucam   KOLON - TEFLON musluklu     25x300 mm          
1, 245, T2 Borucam         30x400 mm          
1, 245, S1 Borucam   KOLON - Cam musluklu - Şilifli     25x300 mm          
1, 245, S2 Borucam         30x400 mm          
1, 245, TS1 Borucam   KOLON - TEFLON musluklu - Şilifli     25x300 mm          
1, 245, TS2 Borucam         30x400 mm          
1, 246, 1 Borucam   KOLON - Filtreli - Cam musluklu     25x300 mm          
1, 246, 2 Borucam         30x400 mm          
1, 246, T1 Borucam   KOLON - Filtreli - TEFLON musluklu     25x300 mm          
1, 246, T2 Borucam         30x400 mm          
1, 246, S1 Borucam   KOLON - Filtreli - Cam musluklu - Şilifli   25x300 mm          
1, 246, S2 Borucam         30x400 mm          
1, 246, TS1 Borucam   KOLON - Filtreli - TEFLON musluklu - Şilifli   25x300 mm          
1, 246, TS2 Borucam         30x400 mm          
1, 251, 10 Borucam   OTOMATİK BÜRET - Deposuz - TEK musluklu 10 ml  
 
     
1, 251, 25 Borucam     25 ml          
1, 251, 50 Borucam     50 ml          
1, 251, 100 Borucam     100 ml          
1, 261, 10 Borucam   OTOMATİK BÜRET - AMBER renkli - Deposuz 10 ml          
1, 261, 25 Borucam   Tek Musluklu   25 ml          
1, 261, 50 Borucam       50 ml          
1, 252, 10 Borucam   OTOMATİK BÜRET - Deposuz - ÇİFT musluklu 10 ml          
1, 252, 25 Borucam     25 ml          
1, 252, 50 Borucam     50 ml          
1, 252, 100 Borucam     100 ml          
1, 262, 10 Borucam   OTOMATİK BÜRET - AMBER renkli - Deposuz 10 ml          
1, 262, 25 Borucam   Çift Musluklu   25 ml          
1, 262, 50 Borucam       50 ml    
   
1, 265, 1 Borucam   OTOMATİK BÜRET ŞİŞESİ Şeffaf 2000 ml        
1, 266, 1 Borucam     Amber 2000 ml        
1, 265, 10 Borucam   OTOMATİK BÜRET PUARI              
1, 267, 10 Borucam   KAZAN OTOMATİK BÜRETİ   Şilifli          
1, 267, 10 Borucam       Lastikli          
1, 268, 10 Borucam   KAZAN OTOMATİK BÜRETİ - AMBER renkli Şilifi          
1, 268, 10 Borucam       Lasatikli          
1, 269, 10 Borucam   OTOMATİK BÜRET- PL. Depolu   10 ml          
1, 269, 25 Borucam       25 ml          
1, 269, 50 Borucam       50 ml          
1, 270, 25 Borucam   Plastik depolu SH büreti   25 SH          
1, 270, 40 Borucam       40 SH  
 
     
1, 280, 1 Borucam   HİDROTİMETRİ BÜRETİ                
1, 280, 2 Borucam   HİDROTİMETRİ BÜRETİ - Musluklu                
1, 281, 1 Borucam   HİDROTİMETRİ ŞİŞESİ   40 ml          
1, 282, 1000 Borucam   İMHOFF HUNİSİ   1000 ml          
1, 283, 100 Borucam   ENGLER Viskozite Balonu   100+100 ml          
1, 284, 60 Borucam   SAYBOLT Viskozite Balonu   60 ml          
1, 285, 18 Borucam   LA CHATALIER  Balonu   0-18-24 ml          
1, 292, 10 Borucam   MEZÜR - Kısa form - Yuvarlak ayaklı 10 ml          
1, 292, 25 Borucam       25 ml          
1, 292, 50 Borucam       50 ml          
1, 292, 100 Borucam       100 ml          
1, 292, 250 Borucam       250 ml          
5, 296, 10 Borucam   MEZÜR - Uzun form    10 ml          
5, 296, 25 Borucam       25 ml          
5, 296, 50 Borucam       50 ml          
5, 296, 100 Borucam       100 ml          
5, 296, 250 Borucam       250 ml          
5, 296, 500 Borucam       500 ml          
5, 296, 1000 Borucam       1000 ml          
5, 296, 2000 Borucam       2000 ml          
5, 297, 10 Borucam   KAPAKLI MEZÜR   10 ml          
5, 297, 25 Borucam       25 ml          
5, 297, 50 Borucam       50 ml          
5, 297, 100 Borucam       100 ml          
5, 297, 250 Borucam       250 ml          
5, 297, 500 Borucam       500 ml          
1, 299, 100 Borucam   EMÜLSİYON MEZÜRÜ - Dibi konik   100 ml          
1, 299, 1000 Borucam   ŞOPER MEZÜRÜ   1000 ml          
1, 299, 1205 Borucam   BOUCOUYOS (Toprak) MEZÜRÜ 1000 - 1130 - 1205 ml          
1, 303, 100 Borucam   Sokslet EKSTRAKTÖRÜ   100 ml  
 
     
1, 303, 150 Borucam       150 ml          
1, 303, 250 Borucam       250 ml          
1, 303, 500 Borucam       500 ml          
1, 305, 250 Borucam   Sokslet SOĞUTUCUSU - Bullu   250 mm          
1, 305, 300 Borucam       300 mm          
1, 305, 400 Borucam       400 mm          
1, 306, 300 Borucam   Sokslet SOĞUTUCUSU - Dimrot   300 mm          
1, 306, 400 Borucam       400 mm          
1, 310, 100 Borucam   ORSAT GAZ ANALİZ CİHAZI                
1, 310, 10100 Borucam   ORSAT Büreti   10 ml          
1, 310, 10101 Borucam   ORSAT Abbsobsiyon Kolonu                
1, 310, 10102 Borucam   ORSAT Musluk Köprüsü                
1, 310, 10103 Borucam   ORSAT Seviye Şişesi   250 ml          
1, 315, 100 Borucam   ARSENİK Tayin Cihazı                
1, 322, 10 Borucam   KSİLOL Cihazı ÖLÇÜ TÜPÜ   10 ml          
1, 322, 15 Borucam       15 ml          
1, 323, 10 Borucam   KSİLOL Cihazı ÖLÇÜ TÜPÜ - Musluklu 10 ml          
1, 323, 15 Borucam       15 ml          
1, 360, 0 Borucam   KİELDAL Azot tayin Cihazı   Komple          
1, 360, 1 Borucam       Soğutucusu          
1, 360, 2 Borucam       Köprüsü          
1, 360, 3 Borucam       Balonu          
1, 362, 100 Borucam   PARNAS WAGNER  Azot tayin Cihazı 100 ml          
1, 362, 250 Borucam       250 ml          
1, 362, 500 Borucam       500 ml          
1, 364, 0 Borucam   MARKHAM  Azot tayin Cihazı   Komple           
1, 364, 1 Borucam       Soğutucusu          
1, 364, 2 Borucam       Buhar kabı          
1, 364, 3 Borucam       Tapası          
1, 404, 630 Borucam   DURHAİM TÜPÜ   6x30 mm          
1, 404, 640 Borucam       6x40 mm          
1, 404, 750 Borucam       7x50 mm          
1, 404, 830 Borucam       8x30 mm          
1, 404, 840 Borucam       8x40 mm          
1, 404, 1035 Borucam       10x35 mm          
1, 404, 1040 Borucam       10x40 mm  
 
     
1, 405, 6 Borucam   SANTRİFÜJ TÜPÜ - Kalın cıdarlı   13x100 mm          
1, 405, 12 Borucam       17x98 mm          
1, 405, 25 Borucam       25x93 mm          
1, 405, 50 Borucam       34x98 mm          
1, 405, 80 Borucam       40x115 mm          
1, 405, 100 Borucam       45x98 mm          
1, 410, 12 Borucam   CAM KAPAKLI TÜP - Kalın cıdarlı NS 14/23 17x121 mm          
1, 410, 25 Borucam     NS 19/26 25x119 mm          
1, 410, 50 Borucam     NS 29/32 34x130 mm          
1, 410, 80 Borucam     NS 29/32 40x147 mm          
1, 410, 100 Borucam     NS 29/32 45x130 mm          
1, 413, 12 Borucam   Pl. KAPAKLI TÜP - Kalın cıdarlı  NS 14/23 17x121 mm          
1, 413, 25 Borucam     NS 19/26 25x119 mm          
1, 413, 50 Borucam     NS 29/32 34x130 mm          
1, 413, 80 Borucam     NS 29/32 40x147 mm          
1, 413, 100 Borucam     NS 29/32 45x130 mm  
 
     
1, 422, 50 Borucam   PETROL TEST TÜPÜ - Konik   50 ml          
1, 422, 100 Borucam       100 ml          
1, 423, 50 Borucam   PETROL TEST TÜPÜ - Konik - Kapaklı 50 ml          
1, 423, 100 Borucam       100 ml          
1, 424, 100 Borucam   PETROL TEST TÜPÜ - Armudi   100 ml          
1, 426, 5 Borucam   FERMENTASYON TÜPÜ KÜÇÜK 5 ml          
1, 426, 10 Borucam     BÜYÜK 5 ml          
1, 427, 1 Borucam   GARDNER TÜPÜ                 
1, 428, 25 Borucam   FOLİN-WU TÜPÜ   12.5-25 ml          
1, 430, 1 Borucam   ESBAH TÜPÜ                
1, 431, 4 Borucam   SİGAR TÜPÜ                
1, 433, 50 Borucam   NESLER TÜPÜ   50 ml  
 
     
1, 433, 100 Borucam       100 ml          
1, 434, 50 Borucam   NESLER TÜPÜ - Kapaklı   50 ml          
1, 434, 100 Borucam       100 ml          
1, 435, 1 Borucam   LUND TÜPÜ     20 cm 40 ml          
1, 440, 1 Borucam   ERİME NOKTASI TAYİN TÜPÜ                
1, 500, 14 Borucam   KONİK ŞİLİF - ERKEK   NS 14/23          
1, 500, 19 Borucam       NS 19/26          
1, 500, 24 Borucam       NS 24/29          
1, 500, 29 Borucam       NS 29/32          
1, 500, 45 Borucam       NS 45/40          
1, 501, 14 Borucam   KONİK ŞİLİF - Dişi   NS 14/23          
1, 501, 19 Borucam       NS 19/26          
1, 501, 24 Borucam       NS 24/29          
1, 501, 29 Borucam       NS 29/32          
1, 501, 45 Borucam       NS 45/40          
5, 502, 14 Çin   KONİK ŞİLİF KISKACI  - Tel   NS 14/23      
   
5, 502, 19 Çin       NS 19/26          
5, 502, 24 Çin       NS 24/29          
5, 502, 29 Çin       NS 29/32          
5, 502, 45 Çin       NS 45/40          
5, 503, 14 Çin   KONİK ŞİLİF KISKACI - Plastik   NS 14/23      
   
5, 503, 19 Çin       NS 19/26          
5, 503, 24 Çin       NS 24/29          
5, 503, 29 Çin       NS 29/32          
5, 503, 34 Çin       NS 34/35          
5, 503, 40 Çin       NS 40/40          
5, 503, 45 Çin       NS 45/40          
1, 505, 13 Borucam   KÜRESEL ŞİLİF-Erkek   KS 13/5  
 
     
1, 505, 19 Borucam       KS 19/9          
1, 505, 29 Borucam       KS 39/15          
1, 505, 35 Borucam       KS 35/20          
1, 505, 40 Borucam       KS 40/25          
1, 506, 13 Borucam   KÜRESEL ŞİLİF - Dişi   KS 13/5          
1, 506, 19 Borucam       KS 19/9          
1, 506, 29 Borucam       KS 39/15          
1, 506, 35 Borucam       KS 35/20          
1, 506, 40 Borucam       KS 40/25          
1, 507, 13 Alman   KÜRESEL ŞİLİF KISKACI - Metal   KS 13/5            
1, 507, 19 Alman       KS 19/9            
1, 507, 29 Alman       KS 39/15            
1, 507, 35 Alman       KS 35/20            
1, 508, 13 Alman   KÜRESEL ŞİLİF KISKACI - Plastik   KS 13/5            
1, 508, 19 Alman       KS 19/9            
1, 508, 29 Alman       KS 39/15            
1, 508, 35 Alman       KS 35/20            
1, 520, 10 Borucam   Plastik  KAPAK   NS 10/19          
1, 520, 12 Borucam       NS 12/21  
 
     
1, 520, 14 Borucam       NS 14/23          
1, 520, 19 Borucam       NS 19/26          
1, 520, 24 Borucam       NS 24/29          
1, 520, 29 Borucam       NS 29/32          
1, 520, 34 Borucam       NS 34/35          
1, 520, 45 Borucam       NS 45/40          
1, 521, 10 Borucam   Cam  KAPAK   NS 10/19          
1, 521, 12 Borucam       NS 12/21  
 
     
1, 521, 14 Borucam       NS 14/23          
1, 521, 19 Borucam       NS 19/26          
1, 521, 24 Borucam       NS 24/29          
1, 521, 29 Borucam       NS 29/32          
1, 521, 34 Borucam       NS 34/35          
1, 521, 45 Borucam       NS 45/40          
1, 525, 14 Borucam   GL Dişli CAM BORU   GL 14    
 
     
1, 525, 18 Borucam       GL 18            
1, 525, 25 Borucam       GL 25            
1, 525, 32 Borucam       GL 32            
1, 525, 45 Borucam       GL 45            
1, 527, 14 Borucam   GL Plastik VİDALI RAKOR   GL 14            
1, 527, 18 Borucam       GL 18            
1, 527, 25 Borucam       GL 25            
1, 527, 32 Borucam       GL 32            
1, 527, 45 Borucam       GL 45            
1, 535, 6 Borucam   HORTUM BAĞLANTISI - Üç yollu T Tip 6 mm  
 
     
1, 535, 8 Borucam     T Tip 8 mm          
1, 535, 10 Borucam     T Tip 10 mm          
1, 536, 6 Borucam   HORTUM BAĞLANTISI - Üç yollu Y Tip 6 mm          
1, 536, 8 Borucam     Y Tip 8 mm          
1, 536, 10 Borucam     Y Tip 10 mm          
1, 551, 12 Borucam   İki Yollu MUSLUK - Cam   NS 12/28  
 
     
1, 551, 14 Borucam       NS 14/30          
1, 551, 19 Borucam       NS 19/38          
1, 551, 21 Borucam       NS 21/44          
1, 551, T12 Borucam   İki Yollu MUSLU K - TEFLON   NS 12/28          
1, 551, T14 Borucam       NS 14/30          
1, 551, T19 Borucam       NS 19/38    
   
1, 553, 14 Borucam   Üç Yollu MUSLUK - Cam   NS 14/30        
1, 553, 19 Borucam       NS 19/38        
1, 553, 21 Borucam       NS 21/44        
1, 553, T14 Borucam   Üç Yollu MUSLUK - TEFLON   NS 14/30        
1, 553, T19 Borucam       NS 19/38  
 
     
1, 554, 14 Borucam   Dört Yollu MUSLUK - Cam   NS 14/30          
1, 554, 19 Borucam       NS 19/38          
1, 554, 21 Borucam       NS 21/44          
1, 560, 19 Borucam   Paralel Yollu MUSLUK - Cam   NS 19/38          
1, 562, 14 Borucam   CZAKO MUSLUK   NS 14/30          
1, 562, 19 Borucam       NS 19/38          
1, 564, 14 Borucam   Şilifli  MUSLUK NS 29/32  NS 14/30          
1, 564, 19 Borucam     NS 29/32  NS 19/38          
1, 564, 24 Borucam     NS 29/32  NS 21/44          
1, 566, 14 Borucam   Desikatör  MUSLUĞU   Şilifi          
1, 566, 10014 Borucam       Düz borulu          
1, 605, 14 Borucam   KURUTMA BORUSU - Şilifli   NS 14/23          
1, 605, 19 Borucam       NS 19/26          
1, 605, 29 Borucam       NS 29/32          
1, 611, 100 Borucam   KURUTMA TÜPÜ - U Tip i -Kapaklı   14x100 mm          
1, 611, 130 Borucam       16x130 mm          
1, 611, 150 Borucam       18x150 mm          
1, 615, 14 Borucam    DESTİLASYON  ÇIKIŞ  BORUSU - Şilifli NS 14/23          
1, 615, 19 Borucam       NS 19/26          
1, 615, 29 Borucam       NS 29/32          
1, 615, 45 Borucam       NS 45/40          
1, 618, 14 Borucam   ALONJ - Şilifli   NS 14/23  
 
     
1, 618, 19 Borucam       NS 19/26          
1, 618, 29 Borucam       NS 29/32          
1, 620, 1419 Borucam   KÜÇÜLTME ADAPTÖRÜ         D14/E19  
     
1, 620, 1429 Borucam       D19/E29        
1, 620, 1929 Borucam       D24/E29        
1, 620, 2945 Borucam       D29/E45        
1, 621, 1914 Borucam   BÜYÜTME ADAPTÖRÜ    D19/E14  
 
     
1, 621, 2914 Borucam       D29/E14          
1, 621, 2919 Borucam       D29/E19          
1, 621, 4529 Borucam       D45/E29          
1, 622, 1414 Borucam   ADAPTÖR - GL vidalı      GL14/NS14          
1, 622, 1418 Borucam       GL14/NS19          
1, 622, 1425 Borucam       GL14/NS29          
1, 632, 1919 Borucam    ADAPTÖR - iki boyunlu   E14/D19-19          
1, 632, 2929 Borucam       E29/D29-29          
1, 633, 1 Borucam   ADAPTÖR - üç boyunlu       E29/D3x19          
1, 633, 2 Borucam       E29/D3x29          
1, 633, 3 Borucam       E45/D3x29          
1, 640, 1414 Borucam   DİRSEK - 750 Açılı       NSE 14-14          
1, 640, 1919 Borucam       NSE 19-19          
1, 640, 2929 Borucam       NSE 29-29          
1, 641, 1414 Borucam   DİRSEK - 90O Açılı          NSE 14-14  
 
     
1, 641, 1919 Borucam       NSE 19-19          
1, 641, 2929 Borucam       NSE 29-29          
1, 645, 1414 Borucam   Vakumlu ADAPTÖR- DÜZ       E14/D14          
1, 645, 1919 Borucam       E19/D19          
1, 645, 2929 Borucam       E29/D29          
1, 646, 1414 Borucam   Vakumlu ADAPTÖR- 105o Açılı        E14/D14          
1, 646, 1919 Borucam       E19/D19          
1, 646, 2929 Borucam       E29/D29          
1, 650, 2919 Borucam   DESTİLASYON BAŞLIĞI        D14/E29-19          
1, 650, 2929 Borucam       D14/E29-29          
1, 650, 2945 Borucam       D14/E45-29          
1, 651, 1919 Borucam   CLAİSEN Dest. BAŞLIĞI       NSE 19-19          
1, 651, 2919 Borucam       NSE 29-19          
1, 651, 2929 Borucam       NSE 29-29          
1, 655, 1414 Borucam   SIÇRAMA BAŞLIĞI - Düz        NSD/E 14/23          
1, 655, 1919 Borucam       NSD/E 19/26          
1, 655, 2929 Borucam       NSD/E 29/32          
1, 656, 1414 Borucam   SIÇRAMA BAŞLIĞ I- 75O Açılı   NSD/E 14/23          
1, 656, 1919 Borucam       NSD/E 19/26          
1, 656, 2929 Borucam       NSD/E 29/32          
1, 660, 1414 Borucam   DESTİLASYON KÖPRÜSÜ         NSE 14-14  
 
     
1, 660, 1919 Borucam       NSE 19-19          
1, 660, 2929 Borucam       NSE 29-29          
1, 661, 1414 Borucam   DEST.   KÖPRÜSÜ - Sıçrama başlıklı  NSE 14-14          
1, 661, 1919 Borucam       NSE 19-19          
1, 661, 2929 Borucam       NSE 29-29          
1, 662, 1414 Borucam   DEST.  KÖPRÜSÜ - Termometre şilifli NSE 14-14          
1, 662, 1919 Borucam     NSE 19-19          
1, 662, 2929 Borucam     NSE 29-29          
1, 670, 1414 Borucam   DEST.  KÖPRÜSÜ - Soğutuculu - Term. Şilfli NSE 14-14          
1, 670, 1919 Borucam       NSE 19-19          
1, 670, 2929 Borucam       NSE 29-29          
1, 671, 1414 Borucam   CLAİSEN DEST.  KÖPRÜSÜ - Soğutuculu NSE 14-14          
1, 671, 1919 Borucam     NSE 19-19          
1, 671, 2929 Borucam     NSE 29-29          
1, 680, 1926 Borucam   BREDT DES. TOPLAMA BAŞLIĞI NS 19/26 50 ml          
1, 680, 2429 Borucam     NS 24/29 100 ml          
1, 680, 2932 Borucam     NS 29/32 100 ml          
1, 681, 1926 Borucam   BREDT DİSTRİBÜTÖR   NS 19/26 4xNS 14/23          
1, 681, 2429 Borucam     NS 24/29 4xNS 14/23          
1, 681, 2932 Borucam     NS 29/32 4xNS 14/23          
1, 690, 200 Borucam   VİGREUX  DEST. KOLONU - Ceketsiz NSD/E 14/23 200 mm          
1, 690, 300 Borucam     NSD/E 19/26 300 mm  
 
     
1, 690, 400 Borucam     NSD/E 29/32 400 mm          
1, 690, 500 Borucam     NSD/E 29/32 500 mm  
twin chambers
 
     
1, 725, 5030 Borucam   VEZİN KABI - Kısa form   50x30 mm          
1, 725, 8030 Borucam       80x30 mm          
1, 750, 1 Borucam   TLC TANKI - Cam kapaklı   210x240  mm          
1, 780, 1 Çin   DİK ŞALE - Hellendahl - 16 Lam   72x26 mm          
1, 780, 2 Çin   YATIK ŞALE - Schiefferdecker - 10 Lam 72x26 mm          
5, 782, 3 Çin   ŞALE - Coplin  - 10 Lam   72x26 mm          
1, 725, 5030 Borucam VAKUMLU SÜZME SETİ   1000 ml          
1, 725, 8030 Borucam   2000 ml          
1, 605, 19 Borucam   Süzme Seti Erleni  NS 40/38   1000 ml          
1, 605, 19 Borucam       2000 ml          
1, 605, 19 Borucam   Vakum Başlığı   NS 40/38                
1, 605, 29 Borucam   Haznesi                
1, 605, 45 Borucam   Kıskacı